CONDIŢII GENERALE PENTRU UTILIZAREA SITE-ULUI

  Site-ul www.pensiunecarmen.ro este operat de catre SC Transilvania Enduro Tours , cu sediul in Sibiu, str. Gradinilor nr 2, 550272, Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J32/813/2005, avand codul de identificare RO17646724 si un capital social in valoare de 200 lei.

  SC Transilvania Enduro Tours a lansat site-ul www.pensiunecarmen.ro pentru a-şi informa intr-un mod cât mai facil cienţii asupra serviciilor oferite. Utilizarea acestui site de către dumneavoastră este condiţionată de respectarea condiţiilor generale de acces şi de utilizare detaliate mai jos („Condiţii generale”), precum şi de respectarea ansamblului de legi aplicabile. Atunci când accesaţi site-ul, când îl parcurgeţi şi îl utilizaţi, dumneavoastră acceptaţi implicit şi necondiţionat „Condiţiile Generale”, care prevalează asupra oricărei alte înţelegeri pe care aţi putea s-o aveţi cu firma SC TRANSILVANIA ENDURO TOURS SRL, cu toţi membrii reţelei sale comerciale sau numai cu unii dintre aceştia.

  DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

  DREPTURI DE AUTOR ŞI/SAU DREPTURI ASUPRA IMAGINILOR

  SC Transilvania Enduro Tours SRL este operatorul site-ului de faţă. Fotografiile, textele, sloganurile, desenele, imaginile, secvenţele animate sonore sau nu, precum şi toate lucrările integrate în acest site sunt proprietatea SC Transilvania Enduro Tours SRL sau a unor terţi care au autorizat SC Transilvania Enduro Tours SRL să le utilizeze.

  Reproducerile, pe hârtie sau digitale, ale site-ului sus menţionat şi/sau ale imaginilor si informatiilor de pe site sunt autorizate cu condiţia ca acestea să fie destinate unei folosinţe strict personale, excluzând orice utilizare în scopuri publicitare şi/sau comerciale şi/sau de informare, astfel încât să se conformeze dispoziţiilor legislative privitoare la proprietatea intelectuală.

  Cu excepţia dispoziţiilor de mai sus, orice reproducere, prezentare, utilizare sau modificare parţială sau integrală a site-ului , indiferent prin ce procedeu ori pe ce suport, a diverselor imagini ale produselor si informatiilor care îl compun, fără a se fi obţinut în prealabil autorizaţia scrisa a firmei SC Transilvania Enduro Tours SRL, este strict interzisă şi constituie INFRACŢIUNE ce se pedepseşte conform legislaţiei în vigoare. Pentru a reclama drepturile de proprietate intelectuala puteti folosi adresa de mail contact@pensiunecarmen.ro.