Piata Mare

  Este centrul istoric al Sibiului, prima dată menţionat în 1411 ca piaţă de cereale. Exista din anul 1366 odată cu finalizarea celei de-a 3-a centuri de fortificaţii a oraşului. Începând din sec. 16 a devenit centrul cetăţii. In cursul evului mediu, în piaţă se desfăşurau cele mai importante evenimente legate de viaţa cotidiană a oraşului, cum ar fi adunările publice şi execuţiile. Aici este menţionată în 1538 existenţa unei fântâni, în anul 1550 se aşează stâlpul infamiei în partea de est a pieţei, avand deasupra statuia lui Roland. Între 1724 şi 1757, în această piaţă a fost amplasată o “cuşcă pentru nebuni”, în care erau expuşi în timpul zilei cei care tulburau noaptea liniştea publică.

  Muzeul Brukenthal din Sibiu

  Întreaga structură de astăzi a evoluat în timp dintr-un nucleu unic: colecţiile baronului Samuel von Brukenthal şi dintr-o locaţie unică: Palatul Brukenthal. Deoarece nu a avut descendenţi direcţi rămaşi în viaţă, baronul lăsa moştenire prin testament palatul, colecţiile şi restul averii sale unui descendent în linie masculină dintre persoanele cu care se înrudea. În cazul în care urmaşii săi aveau să moară la rândul lor fără a avea copii, familia stingându-se, averea urma să fie preluată de Biserica Evanghelică, iar palatul să devină un muzeu deschis publicului larg, eveniment petrecut în anul 1817.  În anul 1948, muzeul a fost naţionalizat, devenind proprietatea statului comunist român. Tot în anul 1948, Societatea Transilvăneană pentru Ştiinţele Naturii din Sibiu îşi încetează activitatea, muzeul aflat sub patronajul acesteia fiind inclus în patrimoniul naţional.

  Piata Mica

  Piaţa este împărţită în două părţi distincte de strada Ocnei care coboară pe sub Podul Minciunilor spre oraşul de jos. Latura nordică şi estică a pieţei urmăreşte conturul celei de-a doua centuri de fortificaţii, prezentându-se sub formă circulară. Clădirile din partea stângă a străzii Ocnei, au o forma concavă şi urmăresc conturul primei centuri de fortificaţii, ele despărţind Piaţa Mică de Piaţa Huet.
 Clădirile din Piaţa Mică datează din sec. XIV – XVI şi, cu o singură excepţie, nu au acel portal masiv, boltit caracteristic Pieţei Mari sau străzii Bălcescu. Caracteristica caselor din Piaţa Mică este loggia de la parter, boltită şi semideschisă spre piaţă, cu arcade semicirculare susţinute de portanţi. În aceste spaţii erau etalate mărfurile. Clădirile din Piaţa Mică adăposteau ateliere meşteşugăreşti. Clădirile sunt înalte şi prezintă acele lucarne lenticulare cunoscute sub denumirea de „ochii sibiului”.Toate clădirile din Piaţa Mică sunt declarate monumente istorice.

  Podul Minciunilor

  Construit in 1859, este primul pod de fontă realizat in România si leagă cele două sectoare ale Pieţei Mici, permiţând realizarea legăturii în pantă între Oraşul de Jos şi Oraşul de Sus. Dintre numeroasele legende legate de acest pod, cea mai populară rămâne legenda potrivit căreia dacă cineva spune o minciună cât timp se afla pe pod, acesta se va prăbuşi.

  Parcul sub Arini

  Este unul dintre cele mai vechi parcuri din România fiind înfiinţat în 1856. Inginerul Seifried a fost însărcinat cu elaborarea proiectului şi conducerea lucrărilor.

  În prezent parcul are 22 de hectare pe care cresc peste 68 specii lemnoase, dintre care 30 exotice şi 38 autohtone. Unele sunt originale din Japonia, China, Himalaia, Asia Mica, America de Nord, America Centrala, Algeria sau din zona Alpilor. În acest decor îşi găsesc adăpostul aproximativ 95 specii de păsări.

  In Parcul Sub Arini sunt amenajate doua locuri de joaca si unul cu aparate de sport in aer liber.

  Gradina Zoologica

  Fiind prima Grădină Zoologică din România, aceasta s-a deschis in 1929 de către Uzina Electrică Sibiu la iniţiativa inginerului Szekely căruia i-a venit ideea după ce a găsit nişte vulpi pe când efectua lucrări de reparaţii la barajul de la Sadu. Grădina Zoologică Sibiu se întinde pe o suprafaţă de peste 15 hectare si adăposteşte 207 animale şipăsări din 52 de specii: maimuţe, urşi, lupi albi, lupi carpatini, vulpi, tigri, lei, jaguar, pume, mistreţi, lame, cerbi carpatini, cerbi lopătari, căprioare, bivoli albi, ponei, piton reticulat, crocodil, fazani, papagali, păuni, porumbei.